top of page
Taneční vystoupení

                   FRI.DA
      studio tance a pohybu z.s.

Taneční a pohybové studio FRI.DA je založeno od září 2015 pedagožkou, tanečnicí a choreografkou 

Adélou Ernekerovou. Kurzy, které studio nabízí se zaměřují na výuku taneční průpravy, scénického tance pro děti, současného tance a taneční improvizace pro studenty a dospělé. 

 

V následujících bodech naleznete rámcový obsah jednotlivých kurzů.

 

  • Taneční průprava pro děti 4-5 let

Zaměřuje se na rozvoj motoriky, koordinace, rytmiky, prostorového vnímání a spolupráci s hudebním doprovedem – reprodukovaná hudba, perkuse. Ve výuc vycházíme z Duncan metodiky a didaktiky. Během hodin vytváříme s dětmi tematická pásma, která budou prezentována na ukázkových hodinách 1x v pololetí a závěrečném představení.

 

  • Scénický tanec pro děti 6 -18 let

V hodinách se pěstuje muzikálnost, koordinace, technika pohybu, tanečnost a vlastní invence pohybu a také taneční improvizace. Výuka je postavena na principech Duncan metody

-struktura hodiny, technická průprava, improvizace, tvorba. Na základě výše zmíněných bodů se tvoří choreografie-které budou prezentovány jako work in progress v rámci ukázkových hodin 1x v pololetí a na závěrečném představení či účasti na přehlídkách scénického tance.

  • Současný tanec/technika a improvizace pro dospělé/studenty

 

V hodinách současného tance se pracuje, jak na taneční technice, tak na improvizaci (technické či tematické) a analýze pohybu. 

Hodiny jsou fyzicky náročnější, budují správné držení těla ve statickém i kinetickém stavu, posturu těla, prostorové cítění, všechny svalové skupiny,  flexibilitu a koordinaci.

 

Současný tanec vychází ze základů moderního tance, který se rozvíjel od počátku 20.století. Tanec stejně jako divadlo je živé umění, které reaguje na dobu ve které se formuje. Tak i průkopníci moderního tance (Isadora Duncan, Doris Humphrey, José Limon, Marta Graham a mnoho dalších) na počátku 20. století novátorsky a odvážně otevírali do té doby nepoznané možnosti pohybu. Utvářeli se taneční techniky, které vznikaly na základě zkoumání a prohlubování přirozených principů pohybu jako jsou dech, gravitace, nadnesení, švih, pád, napětí, uvolnění, rotace etc. Z těchto se utváří podoba současného tanečního umění, které se nechává inspirovat také body mind technikami, bojovým uměním, akrobacií, fyzickým divadlem. Jedná se o fúzi vlivů různorodé práce s tělem, avšak zásadní sdělení zůstává a to je pochopení obsahu pohybu jako takového, jeho opravdovosti v provedení.

V jevištní formě je to komunikace s divákem- předávání sdělení, myšlenky, pocitu skrze tanec.

 

 

  • Pilates

 

Metoda Pilates byla vyvinuta před více než sto lety Josephem Hubertusem Pilatesem (1880-1967). Inspirací k vytvoření metody mu byla cvičení starých kultur zahrnující různé směry jogy. Cílem cvičení je propojení těla a mysli k aktivaci hlubokého svalového systému. Pilates metoda posiluje rovnoměrně celé tělo rozvíjí sílu, flexibilitu, rovnováhu, zaměřuje se na cetnrum těla ,,power house,,. Metoda Pilates byla a je součástí taneční přípravy jako kompenzační cvičení. Pilates sestavy jsou promyšleně používány, jak pro kondiční cvičení klasické taneční techniky – baletu, tak součaného tance. Aplikování Pilates není určené jen pro profesionály, ale je jistě vhodné pro každého, kdo má záměr správně a vědomě pracovat na tonování svalů celého těla, tak aby zlepšil držení těla, stabilitu, redukci hmotnosti a rozproudění energie.

bottom of page