Taneční studio

a pohybové kurzy

 

Taneční a pohybové studio FRI.DA je založeno od září 2015 pedagožkou, tanečnicí a choreografkou Adélou Petákovou. Kurzy, které studio nabízí se zaměřují na výuku taneční průpravy, scénického tance pro děti, současného tance a taneční improvizace pro studenty

a dospělé. Dále se také věnuje podpůrným cvičebním metodám - Pilates a Jóga.

Nabízí také kurz Cvičení pro zdraví zahrnující dechová a relaxační sestavy vhodné i pro seniory, který vede lektorka Anna Štěpánová.

 

 V následujících bodech naleznete rámcový obsah jednotlivých kurzů.

 

  • Taneční průprava pro děti 3-5 let

Zaměřuje se na rozvoj motoriky, koordinace, rytmiky, prostorového vnímání a spolupráci s hudebním doprovedem – klavír, perkuse. Během hodin vytváříme tematická pásma, která budou prezentována na ukázkových hodinách 1x v pololetí a závěrečném představení.

 

  • Scénický tanec pro děti 6 -15 let

V hodinách se pěstuje muzikálnost, koordinace, technika pohybu, tanečnost a vlastní invence pohybu- taneční improvizace podpořena živým hudebním doprovodem-klavir

i  reprodukovanou kvalitní hudbou. Výuka je postavena na principech Duncan metody

-struktura hodiny, technická průprava, improvizace, tvorba. Na základě výše zmíněných bodů se tvoří choreografie-které budou prezentovány jako work in progress v rámci ukázkových hodin 1x v pololetí a na závěrečném představení.

 

  • Současný tanec/technika a improvizace pro dospělé/studenty

 

 

V hodinách současného tance se pracuje, jak na taneční technice, tak na improvizaci (technické či tematické) a analýze pohybu. Ve spolupráci s živbou i reprodukovanou hudbou.

Hodiny jsou fyzicky náročnější, budují správné držení těla ve statickém i kinetickém stavu, posturu těla, prostorové cítění, všechny svalové skupiny,  flexibilitu a koordinaci.

 

Současný tanec vychází ze základů moderního tance, který se rozvíjel od počátku 20.století. Tanec stejně jako divadlo je živé umění, které reaguje na dobu ve které se formuje. Tak i průkopníci moderního tance ( Isadora Duncan, Doris Humphrey, José Limon, Marta Graham a mnoho dalších) na počátku 20. století novátorsky a odvážně otevírali do té doby nepoznané možnosti pohybu. Utvářeli se taneční techniky, které vznikaly na základě zkoumání a prohlubování přirozených principů pohybu jako jsou dech, gravitace, nadnesení, švih, pád, napětí, uvolnění, rotace etc. Z těchto se utváří podoba současného tanečního umění, které se nechává inspirovat také body mind technikami, bojovým uměním, akrobacií, fyzickým divadlem. Jedná se o fůzi vlivů různorodé práce s tělem, avšak zásadní sdělení zůstává a to je pochopení obashu pohybu jako takového, jeho opravdovosti v provedení.

V jevištní formě je to komunikace s divákem- předávání sdělení, myšlenky, pocitu skrze tanec.

 

 

  • Pilates

 

Metoda Pilates byla vyvinuta před více než sto lety Josephem Hubertusem Pilatesem (1880-1967). Inspirací k vytvoření metody mu byla cvičení starých kultur zahrnující různé směry jogy. Cílem cvičení je propojení těla a mysli k aktivaci hlubokého svalového systému. Pilates metoda posiluje rovnoměrně celé tělo rozvíjí sílu, flexibilitu, rovnováhu, zaměřuje se na cetnrum těla ,,power house,,. Metoda Pilates byla a je součástí taneční přípravy jako kompenzační cvičení. Pilates sestavy jsou promyšleně používány, jak pro kondiční cvičení klasické taneční techniky – baletu, tak součaného tance. Aplikování Pilates není určené jen pro profesionály, ale je jistě vhodné pro každého, kdo má záměr správně a vědomě pracovat na tonování svalů celého těla, tak aby zlepšil držení těla, stabilitu, redukci hmotnosti a rozproudění energie.

 

 

  • Jóga

 

V praxi Jógy pracuji se dvěma směry klasické jogové praxe Hatha a Aštanga Vinyasa joga. Jógu vnímám jako aktivní relaxaci.V lekcíchpracuji s jógovými asánami v dynamických celcích za pomoci správného držení těla, aktivace pánevního dna a plného jogového dechu. Cvičení působí na redukci stresu a napětí, což je prokazatelné u jakékoliv fyzické práce od sekání dřeva po jízdu na kole. Nadstavbu zde tvoří dech a vědomé provádění asán, takže nejen tělo se dostává do aktivní relaxace, ale i mysl. Tělo a mysl se stává jedním – čímž samozřejmně už od pradávna  je. Praktikování Jógy nechápejme jako posilovnu a rychlé budování velkých svalů. Z hlediska svalové práce jde o protažení, uvolnění a formování svalů. Podstatu cvičení jógy však tvoří harmonizace pohybu s dechcem a naslouchání tělu. V základním rozdělení pracuji s dvěa směry jógy: Hatha - klidnější a harmonické či Aštanga Vinyasa - dynamická a náročnější praxe. 

 

 

  • Cvičení pro zdraví

lektor: Anna Štěpánová

 

Pět Tibeťanů

Jde o velmi účinnou sestavu cviků na obnovu pohyblivosti páteře.

Z hlediska jógy jde o speciální systém na sebe navazujících jednoduchých cviků, které harmonizují energetická centra v lidském těle. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii.

 

Harmonizační orgánová sestava

Sestava má harmonizující účinek na 12 důležitých orgánů v těle.

Cvičení je spojeno s protahováním svalů, uvolněním kloubů a tlakem na citlivé body, což působí aktivuje a regeneruje funkce jednotlivých orgánů.


 

Důležité je pomalé, soustředěné provádění cviků, se zaměřením na dech.

Ze začátku se soustředíme na správné provádění cviků a hluboké dýchání, později přidáme počet cviků a zvýšíme náročnost provedení.

Důraz kladu na klidné, soustředěné a přitom uvolněné cvičení, které přispívá k radosti ze cvičení a podporuje harmonizaci organismu.

Cvičení je vhodné i pro seniory.

 

Cvičení mně přináší:

pocit radosti

čas klidu,

místo pro sebe

prostor soustředění

energii